2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง มอบครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิต `แปรรูปกาแฟ` แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน อ.เมืองปาน

ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน สานต่องานเชิงรุก `สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง` ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิต `การแปรรูปกาแฟ` แก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูป....
(21/07/2561)จังหวัดลำปางเปิดงาน `Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์` จัดงาน 3 วัน ตอบรับร่วมงานมากกว่า 3,000 คน

จังหวัดลำปางเปิดงาน `Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์` จัดงาน 3 วัน ตอบรับร่วมงานมากกว่า 3,000 คน....
(21/07/2561)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำ จ.ลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เกาะคา

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเพื่อการสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ นำส่งมอบเพ....
(21/07/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link