เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

!! ประกาศ !!
หน่วยงานใดประสงค์จะจองห้องประชุมสามารถติดต่อได้ที่
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น4 กลุ่มงานอำนวยการ

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2565 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอังคาร
1 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพุธ
2 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพฤหัสบดี
3 พฤศจิกายน 2565  
       
วันศุกร์
4 พฤศจิกายน 2565  
       
วันเสาร์
5 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอาทิตย์
6 พฤศจิกายน 2565  
       
วันจันทร์
7 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอังคาร
8 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพุธ
9 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพฤหัสบดี
10 พฤศจิกายน 2565  
       
วันศุกร์
11 พฤศจิกายน 2565  
       
วันเสาร์
12 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอาทิตย์
13 พฤศจิกายน 2565  
       
วันจันทร์
14 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอังคาร
15 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพุธ
16 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพฤหัสบดี
17 พฤศจิกายน 2565  
       
วันศุกร์
18 พฤศจิกายน 2565  
       
วันเสาร์
19 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอาทิตย์
20 พฤศจิกายน 2565  
       
วันจันทร์
21 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอังคาร
22 พฤศจิกายน 2565  
      เร่งรัดการเบิกจ่าย
วันพุธ
23 พฤศจิกายน 2565  
       
วันพฤหัสบดี
24 พฤศจิกายน 2565  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันศุกร์
25 พฤศจิกายน 2565  
    ประชุม ก.บ.ก ครั้งที่ 5/2565  
วันเสาร์
26 พฤศจิกายน 2565  
       
วันอาทิตย์
27 พฤศจิกายน 2565  
       
วันจันทร์
28 พฤศจิกายน 2565  
      ประชุมหมุนสลาก
วันอังคาร
29 พฤศจิกายน 2565  
      ประชุม กรอ.จ.ลป ครั้งที่ 4/2565
วันพุธ
30 พฤศจิกายน 2565  
    VCS ติดตามนโยบายรัฐบาล  
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2565 ] เดือนถัดไป-->>