หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดงานครบวาระแห่งพันธะเกียรติยศ

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดงานครบวาระแห่งพันธะเกียรติยศ สู้งานอย่างพากเพียร เกษียณอย่างภาคภูมิ....
(19/09/2560)มทบ.32 ฝึกทบทวนควบคุมฝูงชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง

มทบ.32 ฝึกทบทวนควบคุมฝูงชน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างทันท่วงที....
(19/09/2560)กลุ่มคนรักแม่เมาะ เกือบ 2,000 คน แสดงพลังและยื่นรายชื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิติกาญจน์ วันทอง ประธานกลุ่มรักแม่เมาะ พร้อมด้วย เครือข่ายกลุ่มคนรักแม่เมาะ ชาวบ้าน และพนักงานจาก กฟผ.แม่เมาะ เกือบ 2,000 คน รวมตัวกันบริเวณสนามด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ค.3 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท....
(19/09/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link