2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ชาวบ้านบ้านสันทราย อ.เถิน ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชนของตนเอง

นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ร่วมลงพื้นที่สานงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ `ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง` ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ ชุมชนบ้านสันทราย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ ....
(27/03/2562)เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมการจัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมการจัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง `ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562`....
(26/03/2562)หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมปฏิบัติการ `คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ`

หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ร่วมปฏิบัติการ `คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ` ฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ตามแผนปฏิบัติการ `ลำปางร่วมใจสู่ไฟป่า คืนฟ้าใส แบบไร้รอยต่อ`....
(26/03/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ