ลำดับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รายงาน รายละเอียด
101 [203] อบจ.ลำปางร่วมกับสภาเครือข่ายพลเมืองจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนา เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 25 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
102 [202] อบจ.ลำปาง เติมความรู้เพิ่มทักษะอาชีพการทำขนมไทย มุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชน เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
103 [204] อบจ.ลำปาง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
104 [205] อบจ.ลำปาง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 24 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
105 [220] 24 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
106 [197] จับกุมคดียาบ้า ๖๐,๐๐๐ เม็ด ที่ด่านตรวจแม่พริก เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 22 สิงหาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
107 [206] อบจ.ลำปาง พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ปรับระบบฉายภาพยนตร์และเนื้อหาใหม่เพื่อความทันสมัย เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 22 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
108 [209] รักษาราชการแทนนายก อบจ.ลำปาง ส.อบจ.อ.วังเหนือ พร้อมวิศวกรโยธา นายช่างโยธา เร่งตรวจสอบสะพานในพื้นที่ อ.วังเหนือ เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 20 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
109 [213] การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 www.moac-info.net www.korsorlampang.netw 20 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
110 [199] การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง ฯลฯ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
111 [200] กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ปล่อยปลา หว่านเมล็ดปอเทือง เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สถานีวิทยุ ฯลฯ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
112 [208] ปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมโครงการ Green for MOM"รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 19 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
113 [210] อบจ.ลำปางร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดเสริมความรู้ผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธี "มัคนายกวัด"ณ วัดศรีอ้วน เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 19 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
114 [195] พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" www.lpg.onab.go.th 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
115 [214] พิธีมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน Facebook (สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง) 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัด คลิก
116 [219] 17 สิงหาคม 2559 การบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
117 [211] ผู้บริหาร อบจ.ลำปาง ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะ เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 16 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
118 [196] จัดงานมหกรรมโคม และการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
119 [184] "ทำบุญตักบาตรจังหวัดลำปาง กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี" เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 12 สิงหาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
120 [218] 12 สิงหาคม 2559 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
121 [183] พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" www.lpg.onab.go.th 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
122 [194] เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559” Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 11 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
123 [212] การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 15 ,16 รอบที่ 2 จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 www.moac-info.net www.korsorlampang.ne 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
124 [217] 11 สิงหาคม 2559 การประชุมหารือข้อราชการ สถ. และการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
125 [179] สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงห เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
126 [185] ร่วมตรวจสอบไม้ของกลางที่ตรวจยึด เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 10 สิงหาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
127 [193] จังหวัดลำปาง เตรียมส่งมอบบ้านโครงการก่อสร้างบ้านราษฎร ที่ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุน ที่อยู่อาศัยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
128 [216] 10 สิงหาคม 2559 ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
129 [192] เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 09 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
130 [215] 9 สิงหาคม 2559 จังหวัดลำปางสะอาด www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 09 สิงหาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
131 [190] เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการ ท.6 เยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้าและสารเสพติด Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 04 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
132 [191] เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 04 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
133 [198] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด เว็บไซต์จังหวัดลำปาง เฟสบุ๊คจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง 02 สิงหาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
134 [207] อบจ.ลำปาง จัดอบรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนในจังหวัดลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 02 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
135 [178] กิจกรรมอบรมภูมิปัญญา และผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมด้านโคมล้านนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในมิติวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
136 [176] อบจ.ลำปาง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสำนักงาน ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 28 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
137 [166] โครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๙ www.lpg.onab.go.th 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
138 [167] พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน www.lpg.onab.go.th 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
139 [188] วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมผุู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
140 [189] วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ในจังหวัด www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
141 [165] เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 25 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
142 [162] โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง “Big Cleaning Day” Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 22 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
143 [161] สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 19 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
144 [174] อบจ.ลำปาง "รักนา รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกต้นราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจาชาติไทยจำนวน 600 ต้น เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
145 [175] อบจ.ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการประดิษฐ์ของชำร่วยและเครื่องประดับ การทำขนมไทย และการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
146 [160] โครงการฝึกทักษะรวมเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัย เทศบาลนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 14 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
147 [163] เทศบาลนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 14 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
148 [164] น้องพี คนเด่นเทศบาลนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 14 กรกฎาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
149 [187] วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม "การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อปท.จังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุมสถจ.ลำปาง www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
150 [159] จดหมายชักจูงไม่ลงประชามติ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 13 กรกฎาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
151 [169] พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรต www.moac-info.net/lampang www.korsorlampang.net และจดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ก 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
152 [171] อบจ.ลาปาง จัดโครงการฝึกอบรมแกนนาสุขภาพและส่งเสริมการออกกาลังกายเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 12 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
153 [172] อบจ.ลำปาง ร่วมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559 เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 12 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
154 [186] วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
155 [182] วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจังหวัดลำปางกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการการจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 04 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
156 [168] ผวจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของ อบจ.ลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 01 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
157 [173] ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ pg-rsc.ricethailand.go.th 01 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง คลิก
158 [180] วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 01 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
159 [181] วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๙ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมกระบวนการกำจัดขยะตามโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.ลำปาง www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 01 กรกฎาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
160 [170] รองนายก อบจ. เปิดการประชุมโครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 30 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
161 [148] วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
162 [177] ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
163 [144] วันต่อต้านยาเสพติดโลก เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 26 มิถุนายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
164 [158] เข้าร่วมประชุมระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง facebook, line, www.industry.go.th 26 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
165 [157] เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) facebook, line, www.industry.go.th 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
166 [137] จับกุมคดียาบ้า ๕๔,๐๐๐ เม็ด ที่ด่านตรวจสบปราบ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 24 มิถุนายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
167 [138] สภาเทศบาลนครลำปาง เห็นชอบทุกญัตติในการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครลำปาง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 24 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
168 [143] อบจ.ลำปาง ร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
169 [155] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง facebook, line, www.industry.go.th 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
170 [156] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่3/2559 facebook, line, www.industry.go.th 24 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
171 [136] จังหวัดลำปาง เปิด "ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีก๋องปู่จา" ครั้งที่ ๑๔ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
172 [152] ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ สุดยอด SMEs จังหวัดลำปาง facebook, line, www.industry.go.th 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
173 [153] เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน facebook, line, www.industry.go.th 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
174 [154] เข้าร่วมประชุมเรื่อง มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย facebook, line, www.industry.go.th 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
175 [139] โครงการ “จัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560” Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 22 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
176 [151] ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ สุดยอด SMEs จังหวัด facebook, line, www.industry.go.th 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
177 [150] ติดตามผลการดำเนินโครงการใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) facebook, line, www.industry.go.th 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
178 [123] สัมมนาเครื่องกลั่นสุราชุมชน Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
179 [124] จังหวัดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
180 [125] วิทยากรบรรยายเรื่อง วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
181 [133] ขอเชิญร่วมกิจกรรม Green Tourism ปั่นปลูกป่า Bike for green Facbook สำนักงาน/Facebook ลำปางนครแห่งจักรยาน/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คลิก
182 [135] พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
183 [149] เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ facebook, line, www.industry.go.th 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
184 [142] อบจ.ลำปาง นำกลุ่มเยาวชนลำปางเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 18 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
185 [146] โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง pvlo-lpg.dld.go.th 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง คลิก
186 [121] พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www.lpg.onab.go.th 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
187 [122] ประธานกรรมการเลือกตั้งตรวจติดตามการเตรียมการ การออกเสียงประชามติจังหวัดลำปาง เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 16 มิถุนายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
188 [129] มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) facebook, line, www.industry.go.th 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
189 [130] เข้าร่วมงาน "มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 จังหวัดลำปาง" facebook, line, www.industry.go.th 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
190 [131] “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” 18-28 ตุลาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 16 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
191 [132] “การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559” Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 16 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
192 [147] วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ สถ. ครั้งที่ 15/2559 ผ่าน web conference www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
193 [120] สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เว็บไซต์สำนักงาน (http://north.dol.go.th/lampang) , Facebook (สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง) 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัด คลิก
194 [128] เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 facebook, line, www.industry.go.th 15 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
195 [127] เข้าร่วมสัมมนาโครงการการเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมาย มาตรา 103/7 facebook, line, www.industry.go.th 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
196 [126] เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 facebook, line, www.industry.go.th 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
197 [134] คนร้ายชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาโลตัสลำปาง เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 10 มิถุนายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
198 [114] เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล facebook, line, www.industry.go.th 09 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
199 [115] การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี พ.ศ.2560-2564 facebook, line, www.industry.go.th 09 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
200 [116] ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ facebook, line, www.industry.go.th 09 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก

ค้นพบ 319 กิจกรรม
เริ่มรายงานข่าว 20 มีนาคม 2559
© 2559 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.