ลำดับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รายงาน รายละเอียด
201 [141] อบจ.ลำปาง ปลูกต้นไม้ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 09 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
202 [113] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ครั้งที่ 2/2559 facebook, line, www.industry.go.th 08 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
203 [112] เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559" facebook, line, www.industry.go.th 07 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
204 [145] นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 ประชุมร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปางเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 www.fisheries.go.th/sf-lampang 06 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง คลิก
205 [111] การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 “ไก่ขาวเกมส์ 2016” Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 03 มิถุนายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
206 [110] การเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ "Northern Smart SMEs" facebook, line, www.industry.go.th 02 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
207 [140] อบจ.ลำปางเตรียมพร้อม จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและช่างเทคนิค เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 02 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
208 [109] การเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2559 facebook, line, www.industry.go.th 01 มิถุนายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
209 [97] อบจ.ลำปาง จัดประชุมประชาคมจังหวัดลำปาง พร้อมสรุปข้อมูลประชาคม 13 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 31 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
210 [94] โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว www.lpg.onab.go.th 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
211 [108] ประสานขอความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนายกสมาคม อุตสาหกรมไม้จังหวัดลำปาง facebook, line, www.industry.go.th 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
212 [106] เข้าร่วมประชุม เวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) facebook, line, www.industry.go.th 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
213 [107] การประชุมการชี้แจงการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นข่าวของเหมืองแม่เมาะ facebook, line, www.industry.go.th 26 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
214 [92] สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก www.lpg.onab.go.th 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
215 [96] อบจ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 24 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
216 [90] งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ เดือนแปดเป็งวิสาขบูชา และฉลองสมโภชพระพุทธไสยาสน์ ประจำปี ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
217 [91] จังหวัดลำปาง จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
218 [77] พณจ. ร่วมเป็นสักขีพยานทำลายตราชั่ง https://www.facebook.com/profile.php?id=100007498830991 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
219 [78] จังหวัดลำปาง จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
220 [105] เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ facebook, line, www.industry.go.th 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
221 [119] วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสู่เวทีประชาคมอาเซียน www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
222 [74] จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ 59 อบต.เสริมขวา อ.เสริมงาม Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง / www.lampang.energy.go.th 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
223 [75] งานสภากาแฟ Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง / www.lampang.energy.go.th 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
224 [76] สัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง / www.lampang.energy.go.th 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
225 [103] เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 (ภาคเหนือตอนบน) facebook, line, www.industry.go.th 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
226 [104] เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวภาพเขียนสีดอยผาตูบ facebook, line, www.industry.go.th 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
227 [86] อบจ.ลำปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ส่งเครื่องจักรพร้อมกำลังพลลงพื้นที่อำเภอเถิน จัดส่งนํ้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและ ขุดบ่อนํ้าตื้นเพื่อการประปา www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 16 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
228 [87] อบจ.ลำปาง ปรับปรุงถนนสายวัตม่อนพญาแช่ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 16 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
229 [88] อบจ.ลำปางประชุมประชาคมอำเภอเกาะคา www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 16 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
230 [102] จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 3/2559 facebook, line, www.industry.go.th 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
231 [85] อบจ.ลำปางจัดประชุมประชาคมอำเภอเสริมงาม www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 13 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
232 [71] โครงการ ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด www.lpg.onab.go.th 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คลิก
233 [72] พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี ๒๕๕9 ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก "ศุภฤกษ์ นำสิริ สามัคคี" เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
234 [84] อบจ.ลำปางจัดประชุมประชาคมอำเภอสบปราบ www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 12 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
235 [118] วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
236 [83] อบจ.ลำปาง จัดประชุมประชาคมอำเภอเถิน www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 11 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
237 [95] พิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง lpg-rsc.ricethailand.go.th/ facebook.com ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 11 พฤษภาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง คลิก
238 [101] ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเหล็ก facebook, line, www.industry.go.th 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
239 [68] เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559 www.moc.go.th 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
240 [69] คณะทางานตรวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ส่งมอบของกรมป่าไม้ “ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย” เว็บไซต์สำนักงาน (http://north.dol.go.th/lampang) , Facebook (สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง) 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัด คลิก
241 [73] ภ.จว.ลำปาง ร่วมตรวยจยึดไม้ของกลางที่บ้านผาลาด หมู่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จว.ลำปาง เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 10 พฤษภาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
242 [82] อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมแห่งแรกอำเภอแม่พริก เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.ลำปาง www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 10 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
243 [100] เยี่ยมชมบริษัท ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์ จำกัด และบริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด facebook, line, www.industry.go.th 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
244 [70] ภ.จว.ลำปาง ร่วมตรวยจยึดไม้ของกลางที่บ้านผาลาด หมู่ ๔ ต.พระบาท อ.เมือง จว.ลำปาง เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง , เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , ไลน์ , สถานีวิทยุฯ 09 พฤษภาคม 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
245 [67] พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารพื้นถิ่นลำปาง Lampang local food เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 07 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
246 [81] 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง ,วารสารอบจ.ราย 3 เ 05 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
247 [66] จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 04 พฤษภาคม 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
248 [80] กองช่าง อบจ.ลำปาง นำรถยกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากพายุฝนช่วงที่ผ่านมา www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในจังหวัดลำปาง , บอร์ดประชาสัมพัน 04 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
249 [93] จังหวัดลําปางจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 03 พฤษภาคม 2559 สำนักงานจังหวัดลำปาง คลิก
250 [79] โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ประจำปี2559 www.lp-pao.go.th , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง , /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง ,นสพ.ท้องถิ่น , สถานีวิทยุในังหวัดลำปาง 02 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
251 [98] วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2559 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง, สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจื ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์วันจันทร์ ที่ 2 ถึงวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2559 www.fisheries.go.th/sf-lampang 02 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง คลิก
252 [117] วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 02 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
253 [63] จังหวัดลำปาง จัดการแสดงคีตนาฏกรรมประกอบแสงสีเสียงอัตลักษณ์ลำปาง “วิถีถิ่น วิถีกลอง วิถีชาวละกอน เทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา” เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 30 เมษายน 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
254 [62] อบจ.ลำปาง จัดประชุมประชาคมจังหวัด กำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์และการประสาน แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 29 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
255 [60] อบจ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
256 [61] โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำสตรีฯ เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
257 [65] วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 28 เมษายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
258 [59] กองช่าง อบจ.ลำปาง ตรวจติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2559 เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 27 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
259 [99] การประชุม “ยกระดับโอทอปด้วย วทน.(STI for OTOP Upgrade) จังหวัดลำปาง” facebook, line, www.industry.go.th 27 เมษายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
260 [55] การประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและความก้าวหน้าตามมาตรการการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและลงพื้นที่อ.แจ้ห่ม จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559 www.moac-info.net/lampang www.korsorlampa 26 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
261 [52] สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางให้บริการด้านกองทุนยุติธรรม facebook.com/mojlampang 25 เมษายน 2559 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
262 [53] ร่วมใจลด "Peak" ไฟฟ้าหน้าร้อนนี้ Facebookสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง / www.lampang.energy.go.th 25 เมษายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
263 [57] อบจ.ลำปางร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค สร้างฝายชะลอน้ำพร้อมขุดลอกหน้าฝาย เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 22 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
264 [58] ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง เพจเฟสบุ๊ค อบจ.ลำปาง , เพจเฟสบุ๊ค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง, นสพ.ท้องถิ่น , วิทยุท้องถิ่น , เวปไซต์ , วารสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 22 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
265 [38] ร่วมรณรงค์ลด Peak ไฟฟ้า ในพิธีปล่อยแถว Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง/เว็บไซต์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 20 เมษายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
266 [39] ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและรณรงค์ลด Peak ไฟฟ้า Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง/เว็บไซต์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 20 เมษายน 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง คลิก
267 [51] พิธีสระเกล้าดำหัว ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 20 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
268 [49] เทศบาลนครลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวนายไพโรจน์ โล่สุนทร Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 19 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
269 [50] เทศบาลนครลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าฯ ปลัดฯ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 19 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
270 [16] วันที่ 18 มีนาคม 2559 วันท้องถิ่นไทย www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 18 เมษายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
271 [54] พิธีสวดมนต์ข้ามจุลศักราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เว็ปไชต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , เว็ปไชต์กระทรวงวัฒนธรรม , .facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 15 เมษายน 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง คลิก
272 [48] ผลการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559 Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 13 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
273 [45] ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 12 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
274 [46] 15.00 น. ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมรับประทาน “แก๋งฮังเลหม้อขางหลวง” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมกัน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 12 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
275 [47] ขบวนแห่สลุงหลวง ประจำปี 2559 Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 12 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
276 [30] การฝึกอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน” ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง Facebook สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง , เว็บสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง 11 เมษายน 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัด คลิก
277 [37] การแข่งขันกีฬา ชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 "นครลำปางเกมส์" หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ NBT, Facebooks สำนักงานการท่องเที่ียวและกีฬา ลป. 11 เมษายน 2559 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง คลิก
278 [43] "อำเภอวังเหนือ"คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดตี๋ก๋องปูจา ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๙ Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 11 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
279 [44] ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการแถลงข่าว ครั้งที่ 6 /2559 Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 11 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
280 [42] รมต.กระทรวงวัฒนธรรม "ตี๋ก๋องปู่จา" เปิดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" 2559 อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา Website เทศบาลนครลำปาง, Facebook เทศบาลนครลำปางและเทศบาลนครลำปางเว็บเพจ, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, วิทยุกระจายเสียง, หอกระจายข่าว 43ชุมชน, เสียงประชาสัมพั 10 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
281 [56] ภ.จว.ลำปาง แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ เว็บไซต์ ภ.จว.ลำปาง,เฟสบุ๊ค ภ.จว.ลำปาง,ไลน์,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, 09 เมษายน 2559 ภ.จว.ลำปาง คลิก
282 [35] ชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs พื้นที่ดำเนิินการ จังหวัดลำปาง facebook, line, www.industry.go.th 08 เมษายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
283 [36] รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยเส้นใยสับปะรด facebook, line, www.industry.go.th 08 เมษายน 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
284 [41] พิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ณ ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน เว็ปไซต์แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑, facebook 08 เมษายน 2559 แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ คลิก
285 [64] วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 08 เมษายน 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
286 [40] ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ สัมภาษณ์อออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดลำปาง เว็ปไซต์แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑, facebook 07 เมษายน 2559 แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ คลิก
287 [22] อบจ.ลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน"จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง ประจำปี 2559" หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , เวปไซต์ , เฟสบุ๊ค , สถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปางฯลฯ 01 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
288 [25] 1 เมษายน “วันเลิกทาส” เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ 01 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
289 [27] พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ งานบันทึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นครลำปาง เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,สื่อมวลชนในเครือข่าย,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 01 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
290 [28] สีสันและบรรยากาศในงานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟ รถม้านครลำปาง ณ สะพานดำ เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 01 เมษายน 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
291 [89] สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สถานีวิทยุ FM.95.0 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแยกต่างๆในจังหวัดลำปาง 01 เมษายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง คลิก
292 [21] อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2559 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , เวปไซต์ , เฟสบุ๊ค , สถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปางฯลฯ 31 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
293 [26] กำหนดการงานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง ประจำปี 2559 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง และสะพานดำ เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 30 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
294 [7] ตรวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ส่งมอบของกรมป่าไม้ เว็บไซต์สำนักงาน (http://north.dol.go.th/lampang) , Facebook (สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง) 29 มีนาคม 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัด คลิก
295 [23] น้ำ คือ ชีวิต...สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ กับ เทศบาลนครลำปาง เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 29 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
296 [29] ร่วมรณรงค์ส่งเสริมงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง "ปลอดแอลกอฮอล์" ด้วยความาปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,เสียงประชาสัมพันธ์ภายใน 29 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
297 [19] อบจ.ลาปางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างฝายชะลอน้าในเขตพื้นที่ อ.งาว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , เวปไซต์ , เฟสบุ๊ค , สถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปาง วารสาร อบจ.นิวส์ ฯลฯ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
298 [24] กำหนดการ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๕๙ วันที่ ๙-๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมื เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 24 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
299 [34] ตรวจสอบพื้นที่หน้าเหมืองหินฯ กฟผ.แม่เมาะ กรณีารเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่เหมือง 2 ราย facebook, line, www.industry.go.th 23 มีนาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
300 [18] อบจ.ลำปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคไข้เลือดออกก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2559 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , เวปไซต์ , เฟสบุ๊ค , สถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปางฯลฯ 22 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก

ค้นพบ 319 กิจกรรม
เริ่มรายงานข่าว 20 มีนาคม 2559
© 2559 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.