ลำดับ หัวข้อการประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รายงาน รายละเอียด
301 [17] งานมหกรรมสินค้า OTOP ของดีลำปาง ผ่านเว็ปสำนักงานพาณิชย์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
302 [32] ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือการใช้น้ำแก่เกษตรกรและประชาชนจากขุมเหมืองเก่าและจากบ่อน้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงาน facebook, line, www.industry.go.th 19 มีนาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
303 [6] ผู้ว่าฯ เปิดฟลอร์ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ ณ ข่วงนคร เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 18 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
304 [12] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ปล่อยในงานวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณ ท่าน้ำวังหลังจวนฯ โดยมีนายสามารถ ล ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 18 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 www.fisheries.go.th/sf-lampang 18 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง คลิก
305 [20] ผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.ลาปาง ร่วมงาน“วันท้องถิ่นไทย” ประจาปี 2559 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , เวปไซต์ , เฟสบุ๊ค , สถานีวิทยุภายในจังหวัดลำปางฯลฯ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คลิก
306 [33] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs "SMEs Clinic Lampang" facebook, line, www.industry.go.th 18 มีนาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
307 [1] ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าลำปางเซรามิกสัญจร www.moc.go.th/lampang 16 มีนาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
308 [2] เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558 www.moc.go.th 16 มีนาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
309 [3] กลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดในส่วนภูมิภาค www.moc.go.th/lampang 16 มีนาคม 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด คลิก
310 [11] ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนและมอบหมายนโยบายให้กับส่วนราชการจังหวัดลำปาง สรุปข่าวชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำวัน ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2559 www.ori2.go.th/kewlom www.faceboo 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลิก
311 [31] ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 2/2559 facebook, line, www.industry.go.th 16 มีนาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด คลิก
312 [15] วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้อง www.facebook.com/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 15 มีนาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คลิก
313 [10] นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการ ในงานเวทีส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ www.lampang.doae.go.th www.chiangmainews.co.th/page/2016/03/13/ชมนิทรรศการ-2/ www.facebook.com/profile.php?id=1000070317679 10 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง คลิก
314 [4] งาน "วันสตรีสากล" line, facebook, ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(OA), เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง,บอร์ดประชาสัมพันธ์ 08 มีนาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คลิก
315 [5] อลังการแถลงข่าวการจัดงานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง และงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”ประจำปี 2559 เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 08 มีนาคม 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
316 [9] ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15, 16 เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากภ จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2559 www.moac-info.net/lampang www.korsorlamp 07 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง คลิก
317 [8] โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Line, FB, ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สพจ.ลำปาง 02 มีนาคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คลิก
318 [14] เทศบาลนครลำปางเปิดนิทรรศการศิลปะ ค่ายศิลปะสัญจร Art to learn และการประมูลภาพวาดของศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก
319 [13] นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประกาศขอความร่วมมือประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เฟส เทศบาล นครลำปาง,เฟส เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ,website เทศบาลนครลำปาง,จอLEDตามแยกต่างๆ,หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น,สวท.ลำปาง,อสมท.ลำปาง,วิทยุชุมชน,หอกระจายข่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลนครลำปาง คลิก

ค้นพบ 319 กิจกรรม
เริ่มรายงานข่าว 20 มีนาคม 2559
© 2559 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.