USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
-   (ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ ช่วงเวลาจัดงาน 10.00-21.00 น.) ลานลำปางหนา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผู้ประสานงาน : สนง.เกษตร สุบิน 087-7178712
17.00 น.   ประธานเปิดงาน "วันแห่งครอบครัว" จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ ผู้ประสานงาน : สนง.พมจ. เอก 084-6127682<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30