กำหนดการปฏิบัติราชการ

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๑.๐๐ น.      รับรางวัล "สำเภาทอง" ปี 60 ห้องประกายเพชร 1-2 ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๕.๒๐ น.      เดินทางไป กทม. สายการบิน Lion Air Surat - DonMuang Flight SL 741 เวลา 15.20 - 16.30 น. สนามบินสุราษฎร์ธานี -
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๘.๑๐ น.      ประธานปล่อยรถ "งานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560" ลานจอดรถ บริษัท โยโยต้าลำปาง จำกัด ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๐๙.๓๐ น.      ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแรลลี่ล้านนาจังหวัด "ท่องเที่ยวสุขสันต์ สวรรค์บนดอย" สวนสาธารณะเขลางค์นคร ผวจ.มอบ
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๐๐ น.      ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 17" ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-      - - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      - - -วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ  วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๒.๒๕ น.      เดินทางกลับ ลป. สายการบิน นกแอร์ Flight DD8510 เวลา 12:25 น. Bangkok (DonMueang) - 13.50 น. Lampang สนามบินดอนเมือง -
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๘.๐๐ น.      ร่วมงานมงคลสมรส นส.ณิรินทร์รดา ชื่นอารมย์ กับ นายธนารัตน์ สุภาแสน (ลูกชายนายอำเภอแม่ทะ) (การแต่งกาย : โทนสีเงิน - เทา) ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกนด์วิว นอ.แม่ทะ 081-8674342
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-      - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
-      - - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-      - - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-      - - -           เรียน  ผวจ.ลป.  รอง ผวจ.ลป.  รอง ผอ.รมน.ลป (ท.)  ปจ.ลป.  และ หน.สนจ.ลป.   เพื่อโปรดทราบ