แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มกราคม 2561

AQI Charts

PM10 Charts
เดือน มกราคม 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
3 52 28.8 49 28.4 31 23.3    
4 48 29.2 47 32.3 32 22.0    
10 52 43.0 48 37.3 45 36.5    
11 55 46.8 55 48.2 48 37.7    
15 67 51.5 73 46.3 43 33.9    
16 57 45.8 53 43.1 42 30.7    
17 64 58.9 64 54.3 45 35.6    
18 65 57.4 68 53.1 49 39.0    
19 71 50.9 63 60.3 45 32.5    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มกราคม 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>