แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มิถุนายน 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน มิถุนายน 2561

AQI Charts

PM10 Charts
เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 28 11.0 23 18.0 34 27.0    
2 21 17.0 21 17.0 25 20.0    
3 19 15.0 25 20.0 19 15.0    
4 18 13.0 23 18.0 23 18.0    
5 24 15.0 28 22.0 26 19.0    
6 18 10.0 21 17.0 18 14.0    
7 20 10.0 26 21.0 19 15.0    
8 16 8.0 24 19.0 19 15.0    
9 15 12.0 19 14.0 18 14.0    
10 10 8.0 18 14.0 15 12.0    
11 13 10.0 20 16.0 15 12.0    
12 16 13.0 21 17.0 11 9.0    
13 19 15.0 28 22.0 18 14.0    
14 21 17.0 31 25.0 20 16.0    
15 20 16.0 28 22.0 24 19.0    
16 30 24.0 30 24.0 25 20.0    
17 41 33.0 45 36.0 24 19.0    
18 51 41.0 55 48.0 36 29.0    
19 50 40.0 52 43.0 38 30.0    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ มิถุนายน 2561 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>