แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤศจิกายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน พฤศจิกายน 2560

AQI Charts

PM10 Charts
เดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 62 50.6 61 49.1 47 32.3    
2 54 45.5 64 46.5 43 33.7    
3 51 41.2 57 49.6 33 26.3    
6 57 50.7 63 54.6 50 39.9    
7 54 46.4 58 52.9 39 30.6    
8 41 33.3 35   38 29.5    
9 34 27.4 29   20 16.1    
10 36 29.5 33   25 19.9    
13 36   36 25.1 30 24.2    
14 48   37 25.5 35 17.8    
15 52   38 29.3 26 20.6    
17 38   41 31.3 28 21.0    
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ พฤศจิกายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>