แสดงข้อมูลแบบกราฟ แสดงข้อมูลแบบตาราง

<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>เลือกพื้นที่ ที่คุณต้องการให้แสดงบนกราฟ


ตั้งค่าการแสดงผล AQI :         
 

ตั้งค่าการแสดงผล PM10 :         
     


เดือน กันยายน 2560

AQI Charts

PM10 Charts
เดือน กันยายน 2560

วันที่ อุตุนิยมวิทยาลำปาง สำนักงานการประปาแม่เมาะ สถานอนามัยบ้านสบป้าด
อ.แม่เมาะ
สถานีอนามัยบ้านท่าสี
อ.แม่เมาะ
AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10 AQI PM10
1 24 14.8 25 15.0 19 11.3 28 13.8
2 22 13.0 24 14.6 18 14.4 25 15.8
3 30 11.6 28 15.2 20 12.8 27 15.2
4 30 13.6 28 15.3 20 12.4 27 14.4
5 28 16.8 26 17.5 24 19.4 35 14.4
6 28 16.5 30 23.5 22 14.2 31 15.9
7 29 11.3 28 16.9 19 14.6 29 9.7
8 30 12.5 26 16.4 15 7.4    
9 29 17.7 34 26.6 20 13.9 28 15.3
10 28 22.0 28 19.1 25 12.9 31 15.9
11 30 19.5 29 19.9 25 18.8    
12 37 17.8 33 21.2 26 21.0    
13 47 22.6 37 19.7 25 17.4    
14 47 23.7 37 23.1 25 14.5 41 14.1
15 49 25.4 36 25.7 36 18.4    
16 32 16.4 31 19.3 23 13.0 25 14.3
17 32 12.6 31 14.0 17 12.9 20 10.8
18 25 11.6 25 15.2 17 10.6 21 10.7
รวมที่เกินค่ามาตรฐาน (วัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
<<--ปีก่อนหน้า <<--เดือนก่อนหน้า
 [ กันยายน 2560 ] 
เดือนถัดไป-->>   ปีถัดไป-->>