ความหมายของสี  
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
AQI
ค่าสูงสุด อยู่ที่
อุตุนิยมวิทยาลำปาง

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
PM10
ค่าสูงสุด อยู่ที่
อุตุนิยมวิทยาลำปาง
 ดูข้อมูล - PM10 - ทุกสถานี
 ดูข้อมูล - AQI - ทุกสถานี
 วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
 ดูข้อมูลย้อนหลัง