เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 มีนาคม 2561  
       
วันศุกร์
2 มีนาคม 2561  
       
วันเสาร์
3 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
4 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
5 มีนาคม 2561  
    การตวรจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 รอบที่ 1
วันอังคาร
6 มีนาคม 2561  
       
วันพุธ
7 มีนาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
8 มีนาคม 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
วันศุกร์
9 มีนาคม 2561  
       
วันเสาร์
10 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
11 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
12 มีนาคม 2561  
       
วันอังคาร
13 มีนาคม 2561  
      การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง
วันพุธ
14 มีนาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
15 มีนาคม 2561  
       
วันศุกร์
16 มีนาคม 2561  
       
วันเสาร์
17 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
18 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
19 มีนาคม 2561  
       
วันอังคาร
20 มีนาคม 2561  
       
วันพุธ
21 มีนาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
22 มีนาคม 2561  
       
วันศุกร์
23 มีนาคม 2561  
       
วันเสาร์
24 มีนาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
25 มีนาคม 2561  
       
วันจันทร์
26 มีนาคม 2561  
       
วันอังคาร
27 มีนาคม 2561  
       
วันพุธ
28 มีนาคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการ พรบ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดี
29 มีนาคม 2561  
       
วันศุกร์
30 มีนาคม 2561  
       
วันเสาร์
31 มีนาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มีนาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>