เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
2 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
3 ตุลาคม 2560  
       
วันพุธ
4 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
5 ตุลาคม 2560  
       
วันศุกร์
6 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
7 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
8 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
9 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
10 ตุลาคม 2560  
       
วันพุธ
11 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
12 ตุลาคม 2560  
       
วันศุกร์
13 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
14 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
15 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
16 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
17 ตุลาคม 2560  
       
วันพุธ
18 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
19 ตุลาคม 2560  
       
วันศุกร์
20 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
21 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
22 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
23 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
24 ตุลาคม 2560  
       
วันพุธ
25 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
26 ตุลาคม 2560  
       
วันศุกร์
27 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
28 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
29 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
30 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
31 ตุลาคม 2560  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>