เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
2 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
3 ตุลาคม 2560  
       
วันพุธ
4 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
5 ตุลาคม 2560  
      การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและการประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (Videoconference)
วันศุกร์
6 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
7 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
8 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
9 ตุลาคม 2560  
    VCS กระทรวงมหาดไทย ติดตามตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์  
วันอังคาร
10 ตุลาคม 2560  
    ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ปันสุข ครั้งที่ 1 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
วันพุธ
11 ตุลาคม 2560  
      ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561
วันพฤหัสบดี
12 ตุลาคม 2560  
    vdo conference การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและการประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (Videoconference)
วันศุกร์
13 ตุลาคม 2560  
    ประชุมขับเคลื่อน 12 วาระ
วันเสาร์
14 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
15 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
16 ตุลาคม 2560  
    ประชุม สนจ.ลป
วันอังคาร
17 ตุลาคม 2560  
    ประชุมระดมความคิดเห็น "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข" ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผน 20 ปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (มช)
วันพุธ
18 ตุลาคม 2560  
      ประชุมหารืองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี
19 ตุลาคม 2560  
    ประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกฯ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและการประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (Videoconference)
วันศุกร์
20 ตุลาคม 2560  
       
วันเสาร์
21 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
22 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
23 ตุลาคม 2560  
       
วันอังคาร
24 ตุลาคม 2560  
      ประชุม VCS มหาดไทย
วันพุธ
25 ตุลาคม 2560  
       
วันพฤหัสบดี
26 ตุลาคม 2560  
       
วันศุกร์
27 ตุลาคม 2560  
      ประชุม vcs
วันเสาร์
28 ตุลาคม 2560  
       
วันอาทิตย์
29 ตุลาคม 2560  
       
วันจันทร์
30 ตุลาคม 2560  
    ประชุมนายอำเภอ  
วันอังคาร
31 ตุลาคม 2560  
    การพัฒนาด้านการเกษตร ประชุมหารือด้านท่องเที่ยว
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ตุลาคม 2560 ] เดือนถัดไป-->>