ความหมายของสี  
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
AQI
ค่าสูงสุด อยู่ที่
สำนักงานการประปาแม่เมาะ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
PM10
ค่าสูงสุด อยู่ที่
สำนักงานการประปาแม่เมาะ
 ดูข้อมูล - PM10 - ทุกสถานี
 ดูข้อมูล - AQI - ทุกสถานี
 วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 ดูข้อมูลย้อนหลัง