ความหมายของสี  
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
AQI
ค่าสูงสุด อยู่ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสีี

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
PM10
ค่าสูงสุด อยู่ที่
อุตุนิยมวิทยาลำปาง
 ดูข้อมูล - PM10 - ทุกสถานี
 ดูข้อมูล - AQI - ทุกสถานี
 วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
 ดูข้อมูลย้อนหลัง