USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 (นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ) เข้าพบ ห้องปฏิบัติงาน -
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประชุมติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่ ห้องเวียงละกอน ผวจ.มอบ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
13.30 น.   ร่วมพิธีมอบจักรยานโครงการ "50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน" ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ห้องประชุมคุรุมนตรี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
ปลัดจังหวัดลำปาง
13.00 น.   เข้ารับการประเมินพิจารณาข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริการ ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผุ้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 2 ชั้น 5 กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
08.30 น.   ร่วมงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 รร.เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รอง ผวจ.มอบ<<<   ย้อนหลัง | เดือน กันยายน 2560 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509