เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันอาทิตย์
1 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
2 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
3 กรกฎาคม 2561  
       
วันพุธ
4 กรกฎาคม 2561  
    การประชุมผู้ตรวจราชการ รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี
5 กรกฎาคม 2561  
       
วันศุกร์
6 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
7 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
8 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
9 กรกฎาคม 2561  
      ประชุมคณะกรรมการจัดงาน สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร? ประจำปี 2561
วันอังคาร
10 กรกฎาคม 2561  
    ประชุม กบร.  
วันพุธ
11 กรกฎาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
12 กรกฎาคม 2561  
       
วันศุกร์
13 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
14 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
15 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
16 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
17 กรกฎาคม 2561  
       
วันพุธ
18 กรกฎาคม 2561  
    การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 รอบที่ 2
วันพฤหัสบดี
19 กรกฎาคม 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2561 คณะกรรมการลุ่มน้ำวังครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์
20 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
21 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
22 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
23 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
24 กรกฎาคม 2561  
       
วันพุธ
25 กรกฎาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
26 กรกฎาคม 2561  
      คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
27 กรกฎาคม 2561  
       
วันเสาร์
28 กรกฎาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
29 กรกฎาคม 2561  
       
วันจันทร์
30 กรกฎาคม 2561  
       
วันอังคาร
31 กรกฎาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กรกฎาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>