กิจกรรมเต้นลดพุง AEC

 
ณ ตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
 
   
 

กิจกรรมเต้นลดพุง AEC จัดขึ้นที่ตำบลนาแส่ง

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลเกาะคา  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลเกาะคา