กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกเบาหวาน

 
ณ โรงพยาบาลเกาะคา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
 
   
 

กิจกรรมสร้างเสริมเติมสุขในคลินิกเบาหวานจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเกาะคา

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลเกาะคา  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลเกาะคา