กิจกรรมงานบริจาคโลหิต และโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน

 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 
   
 

กาชาดจังหวัด กิ่งกาชาด อ. เมืองปาน อำเภอเมืองปาน รร.เมืองปานวิทยา รพ. เมืองปาน และสสอ.เมืองปานร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและมอบจักรยานให้น้องนักเรียนในเขตอำเภอเมืองปาน ที่ห้องประชุม รร.เมืองปานวิทยา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557จำนวนผู้เข้าร่วม 256 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  กาชาดจังหวัด กิ่งกาชาด อ. เมืองปาน อำเภอเมืองปาน รร.เมืองปานวิทยา รพ. เมืองปาน และสสอ.เมืองปาน  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน