กิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชน.เนื่องในงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย

 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3และม.6 ต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
 
   
 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนและเยาวชน ในเรื่องความรู้โรคหนออนพยาธิ และการสาธิตตัวอย่างปลาที่มีหนอนพยาธิ แก่ประชาชน ม.3 ,ม.6 และนักเรียน รร.บ้านฮ่องลี่,รร.บ้านสบฟ้า ในวันที่ 26 มิ.ย.57 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.แจ้ห่ม

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แจ้ห่ม ,รพ.สต.บ้านม่วง, นักเรียน รร.บ้านฮ่องลี่ ,นักเรียน รร.บ้านสบฟ้า,ประชาชน หมู่3และหมู่6 ต.แจ้ห่ม  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลแจ้ห่ม