โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

 
ณ ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
 
   
 

โรงพยาบาลเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน และชมรมอสม.อำเภอเมืองปาน อบรมปรองดองน้องพี่ปรับทัศนคติอสม.ใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา 27 มิถุนายน 2557 จำนวน ผู้เข้าร่วม 80 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  โรงพยาบาลเมืองปาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน และชมรมอสม.อำเภอเมืองปาน  
  ผู้รายงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน