กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

 
ณ วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
 
   
 

เทศบาลตำบลห้างฉัตรร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โรงเรียนพาณิชยการลำปาง ชุดมวลชนสัมพันธ์ มทบ.32 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้างฉัตร ประธาน อสม. แกนนำ คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร ร่วมดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและการปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ที่วัดห้างฉัตร หมู่ที่ 1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น -16.30 น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โรงเรียนพาณิชยการลำปาง ชุมมวลชนสัมพันธ์ มทบ.32 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้างฉัตร ประธาน อสม. แกนนำ คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำกลุ่มอาชีพ  
  ผู้รายงาน : ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลห้างฉัตร