รวมพลคนเกาะคา หัวใจปรองดอง สองมือร่วมพัฒนา อาสาประเทศไทย

 
ณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
 
   
 

อำเภอเกาะคา เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเกาะคา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  อำเภอเกาะคา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เกาะคา  
  ผู้รายงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง