กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕

 
ณ หอประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
 
   
 

เจ้าหน้าที่แขวงการทางลำปาง ๖ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสมานฉันท์ถวายเป็นพุทธบูชา ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  แขวงการทางลำปาง กรมทางหลวง  
  ผู้รายงาน : แขวงการทางลำปาง