กฐินสามัคคี

 
ณ วัดบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
 
   
 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ชาวบ้านวัดบ้านทุ่ง ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐๐ คน

 
     
  หน่วยงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  
  วัดบ้านทุ่ง ชาวบ้านวัดบ้านทุ่ง  
  ผู้รายงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง